Faktoriet

Faktoriet

Trävilla i en våning med inredd vind som uppfördes år 1888. Renoverad och rustad 1908, ombyggd 1953 vid bygget av Stockholmsvägen, ombyggd igen 1994 då fastigheten började användas som advokatbyrå m.m. Söder om byggnaden finns en stor trädgård som sluttar ner mot ån med gott om fruktträd och egen brygga.

Droskägaren Dahlberg, av många kallade ”Flinta” för sitt idoga stensamlande som fyllde hela trådgården ner till bryggan, ägde under många år huset som idag inrymmer advokatbyrå och redovisningsbyrå.

Advokataktiebolaget Gärdlund
note

Advokatbyrån startades 1991 av Lasse Gärdlund. Byrån arbetar i huvudsak med affärs- och fastighetsjuridik, den ekonomiska delen av familjerätt samt brottmål.

advokatablg.se

Lind Ekonomi
note

Den personliga redovisningsbyrån med lång erfarenhet och goda kunskaper. Monica Lind äger företaget och är auktoriserad redovisningskonsult.

www.lindekonomi.se

Hitta hit
note

Faktorigatan 6
761 30 Norrtälje
Vxl: 0176-778 50
Fax: 0176-22 46 60

Under 1880-talet inträffade ett nytt skede i Norrtäljes historia. Järnvägen byggdes och 1884 var den klar Uppsala – Länna – Norrtälje. Från december 1885 stod denna järnväg i förbindelse med Stockholm – Rimbo järnväg. Perioden är i många avseenden Norrtäljes kanske mest intressanta. Den stadsbild, som vi idag upplever som ”det gamla Norrtälje”, skapades då. Nu ökades också byggnadstakten avsevärt. Mellan 1881 och 1885 byggdes 24 nya bostadshus. 1886 fanns i staden 275 borgarhus, 10 verk och inrättningar samt 9 offentliga byggnader. Utvecklingen fortsatte under 90-talet. Under de tjugo åren mellan 1880 och 1900 ökade stadens invånarantal med över 1200 personer till något över 3000 vid sekelskiftet.

Faktoriet har fått sitt namn efter gevärsfaktoriet beläget på granntomten vilket Gustav II Adolf tyckte tillverkade så bra vapen att han beviljade Norrtälje stadsprivilegier 1622.